9 CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ NAOZAJ ZLÉHO ČLOVEKA: Takto spoznáte, že zlo preniklo až do jeho srdca!

Nemeckí a dánski psychológovia predstavili koncept „spoločných faktorov pre rozvoj silnej osobnosti“ a vysvetlili vlastnosti ľudí známych ako „predátori“. Ako sa ukazuje, skutočne existujú ľudia, ktorých jadro, myseľ a duša sú jednoducho zlé.

Toto pozorovanie je tiež prvým pojmom, ktorý umožňuje vidieť, aký zlý je človek skutočne hlboko vo vnútri. Psychológovia vysvetľujú, ktorých 9 najbežnejších znakov charakterizuje „temného“ človeka – skutočne zlého človeka, „chorého“ do samého jadra:

Sebectvo

Prílišné nadšenie pre niektoré veci alebo činnosti, ktoré prinášajú potešenie alebo úžitok, pričom zároveň škodia iným ľuďom alebo celej spoločnosti. Keď dávajú vlastný úspech pred spoločné dobro, „šliapu“ na čokoľvek, len aby dosiahli svoj cieľ. Neprestanú, kým nedosiahnu to, čo si zaumienili, bez ohľadu na to, čo by to prinieslo ostatným.

Machiavelizmus

Sklon k manipulácii s inými ľuďmi, bezohľadnosť a myseľ, ktorá neustále strategicky a kalkuluje. Títo ľudia môžu byť lichotivý a majú „anjelskú tvár“, keď chcú niekoho získať a dosiahnuť prostredníctvom nich cieľ.

Možno sa jednoducho len obávajú o niečí úspech, krásu či mladosť, a tak získaním ich dôvery získavajú poznatky o slabostiach, ktoré neskôr využijú na ich zničenie. V ich mysliach znie „účel svätí prostriedky“ legitímne, pokiaľ ide o ich osobné blaho.

Absencia morálky

Predispozícia k neetickému mysleniu, ktorá sa prejavuje presvedčeniami a činmi; odmietanie klasickej „morálky a jej obmedzení“. Títo ľudia majú jednoducho skreslené vnímanie morálky ako takej a dá sa povedať, že u nich morálka úplne absentuje.

Narcizmus

Primárnym motívom narcistu je nakŕmiť svoje ego za každú cenu. Narcistickí ľudia sú známi tým, že sú spokojní sami so sebou a sebeckí, pretože sú jediní, na ktorých na svete najviac záleží. Vždy dávajú na prvé miesto seba, potom prázdne miesto a potom nasledujú všetci ostatní, ako členovia rodiny a priatelia.

Psychologická výnimočnosť

Obsedantný stav, v ktorom človek verí, že si zaslúži lepšieho a viac ako všetci ostatní. Títo ľudia sú hlboko presvedčení, že sú obzvlášť výnimoční a veľmi dôležití, že sú bohmi medzi ľuďmi a všetci ostatní sú „podradný druh“ a treba im slúžiť. Majú o sebe veľmi vysokú mienku a považujú sa za najmúdrejších, najkrajších a najcennejších.

Psychopatia

Nedostatok súcitu a empatie, ako aj krutosť, to všetko v kombinácii s impulzívnosťou, tzn. nedostatok sebakontroly. Okolie ich často učí napodobňovať emócie a môžu dokonca predstierať plač a prejavovať falošnú empatiu.

Sadizmus

Sadista je človek, ktorý rád druhých ponižuje, no zároveň prejavuje silný sklon byť k ľuďom krutý. Dopúšťa sa fyzického, psychického a sexuálneho zneužívania iných, aby demonštroval moc a kontrolu nad „korisťou“ alebo jednoducho pre vlastnú zábavu.

Posadnutosť vlastnou osobnosťou

Posadnutosť peniazmi a postavením, vyznamenaniami, titulmi a funkciami, ktoré sú stále viac a viac vyhľadávané.

Pomsta

Túžba ublížiť iným ľuďom kvôli skutočným alebo domnelým krivdám. Myslia na všetky druhy pomsty, od sociálnej a finančnej až po emocionálnu a fyzickú.

Loading...
Slovo